ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΑΝΙΑ! Στο πλαίσιο της βιωματικής εκπαίδευσης το Κέντρο Ισπανικής Γλώσσας προσκάλεσε τους μαθητές σε ένα μοναδικό μάθημα Ιστιοπλοΐας στα Ισπανικά. Επισκεφτήκαμε τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας (ΠΟΙΑΘ) όπου οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα Ισπανικά σε ένα εισαγωγικό μάθημα Ιστιοπλοΐας. 'Έπειτα χωριστήκαμε σε ομάδες και ανοίξαμε πανιά στα ανοιχτά της θάλασσας. Η κάθε τάξη αποτέλεσε πλήρωμα στο κάθε ιστιοπλοϊκό σκάφος.