Το πιο σημαντικό σε ένα σχολείο ή εκπαιδευτήριο είναι οι άνθρωποι, η κουλτούρα τους και οι αξίες που ασπάζονται. Μεταδίδουμε τη γνώση της ισπανικής γλώσσας και διδάσκουμε στους μαθητές μας πώς να γίνονται καθημερινά καλύτεροι και πιο δημιουργικοί άνθρωποι. Μέσα από την αγάπη και τον θαυμασμό μας για την Ισπανική γλώσσα διαμορφώνουμε το μάθημα μας και μεταδίδουμε τις γνώσεις μας, λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας με την ισπανόφωνη κουλτούρα.  

1