Τα εφηβικά τμήματα είναι πάντοτε σχηματισμένα με γνώμονα τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Περιλαμβάνουν πολλά παιχνίδια, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, καθώς και εξερεύνηση στην πόλη. Ανα τακτά χρονικά διαστήματα, οι έφηβοί μας συμμετέχουν σε debate πάνω σε θέματα της επικαιρότητας που τους απασχολούν ή μεγάλα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, για τα οποία αναλαμβάνουν να διεξαγουν έρευνα.

Οι ομάδες συνεργάζονται και παρουσιάζουν τις θέσεις τους με τη βοήθεια ενός συντονιστή. Μεγάλο μέρος του μαθήματος των εφηβικών τμημάτων καταλαμβάνει η παρακολούθηση της επικαιρότητας στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική.