Στην καρδιά της πόλης, στη Μαντζάρου 30 βρίσκεται το μοναδικό Κέντρο στην Κέρκυρα που ειδικεύεται στην Ισπανική Γλώσσα και μόνο σε αυτήν.

'Ενα Σχολείο - έργο Τέχνης των ίδιων των μαθητών. Η κάθε μας αίθουσα διδασκαλίας είναι αφιερωμένη σε έναν διάσημο ζωγράφο του ισπανόφωνου κόσμου, εκθέτοντας τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι μαθητές στα εργαστήρια ζωγραφικής ακολουθώντας την τεχνική του.

Υπεύθυνη Σπουδών & Λειτουργίας : Αγγελική Δημακοπούλου
Τηλ. 26610305148 , 6986075924