ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

Διπλώματα DELE 
 
Β1
 
Ιωάννα Αυλωνίτη
Βασιλική Νικομάνη 
 
Β2
 
Δήμητρα Μαντζέρη 
Βασιλική Χελιδώνη 
Χρήστος Γιαννούλης 
Κωνσταντίνα Χρήστου