ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

Διπλώματα DELE 
 
Β1
 
Αθηνά Ρίκου
Ναταλία Τζέκα
Κρυσταλλία Καρκούλη

Β2

Μαρία Κουρδή
Αλεξάνδρα Μπούρου
Παναγιώτα Καραντζή 
Γεώργος Δημόπουλος
Κωνσταντίνα Χρήστου
Κατερίνα Πιερροπούλου
Βαραβάρα Παναγοπούλου
Γ1
Ζωή Λυδάκη
Βασιλική Μάρκου
Έλενα Κουκιάσα
Σταυρούλα Μυστρίδου 

Γ2
Νικολέτα Κολοβού 

Κρατικό Πιστοποιήτικό Γλωσσομάθειας 
 
Β1
 
Στέλλα Κουλούρη