Τα προγράμματα ενηλίκων του Κέντρου Ισπανικής Γλώσσας είναι πάντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τις σύγχρονης απαιτητικής ζωής. Για τον λόγο αυτό, φροντίζουμε οι μαθητές μας, εκτός από το ευέλικτο πρόγραμμα που τους παρέχουμε, να σχηματίζουν ομάδες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους και τους στόχους τους.

-Τμήματα ενηλίκων για επαγγελματίες βασισμένα στο αντικείμενό τους.

-Εντατικά μαθήματα Ισπανικών με στόχο την απόκτηση του Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και των Διπλωμάτων DELE του Ινστιτούτου Θερβάντες.

-Τμήματα ενηλίκων 1 ώρα την εβδομάδα για όσους δεν μπορούν να διαθέσουν παραπάνω χρόνο αλλά θέλουν να μάθουν Ισπανικά.

-Ιδιαίτερα μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας με στόχο την πλήρη ευελιξία του μαθητή.